🏦App cho máy bắt ios

Dùng phát mạng khi máy bắt cần dùng các app chỉnh proxy không thể sử dụng được

Bạn sử dụng app Fair theo hướng dẫn sau:

Con app này khá tù bạn có thể dùng là app dự phòng

Ngoài ra còn có app v2box cũng có thể fix bank và Appstore y hệt app này

Last updated