🙇‍♀️Fix lỗi net/tls V2ray

Lỗi TLS hashke . Khởi động lại máy xem bị nữa không nha

Lỗi này xuất hiện khi sim của bạn bởi 1 cách thần kỳ mà block cổng :80 của web và bắt buộc bạn phải dùng cổng 443

Với cách này bạn sửa như sau :

Cách sử dụng Sever 443

  • Có thể bạn sẽ phân vân là chữ nó khác thì bạn cứ nhìn vị trí đó khớp với ảnh là được tại mỗi phiên bản thì việt hóa nó sẽ khác , thường thì sẽ có icon có hình ổ khóa 🔒

  • Khi cài xong bạn vui lòng dùng cổng 443 để sử dụng

  • Này đồng thời là cách dùng sever game

Nếu sửa không được thì xóa app tải lại xem sao nha

Last updated