🎱Fix lỗi cổng 80

Cách fix lỗi không sử dụng sever Hà Nội hay Hồ Chí Minh được

 • Đầu tiên khởi động lại máy nếu được thì khỏi lằng nhằng làm gì cho mệt

Đối với Android như sau :

Cách cài lại thông số cài đặt mạng

 1. 1.

  Tìm và nhấn Cài đặt > Hệ thống > Nâng cao > Tùy chọn đặt lại > Cài lại thông số cài đặt mạng.

 2. 2.

  Nhấn CÀI LẠI THÔNG SỐ CÀI ĐẶT.

 3. 3.

  Bật tắt máy bay vài lần , thời gian mỗi lần cách nhau 15 giây

Đối với iOS ( iPhone Operating System) như sau

Đầu tiên mở ứng dụng Settings (cài đặt) rồi tìm và nhấn chọn General (cài đặt chung).

mở ứng dụng Settings (cài đặt) rồi tìm và nhấn chọn General

Trên cửa sổ General (cài đặt chung), bạn tìm và nhấn chọn Reset.

Tiếp theo tìm và nhấn chọn Reset Network Settings.

tìm và nhấn chọn Reset Network Settings

Nếu thiết lập passcode (mật khẩu màn hình) bạn sẽ được yêu cầu nhập passcode.

Trên màn hình thiết bị iOS xuất hiện hộp thoại yêu cầu bạn xác nhận, nhấn chọn Reset Network Settings để xác nhận reset lại thiết lập mạng trên thiết bị iOS của bạn.

nhấn chọn Reset Network Settings để xác nhận reset lại thiết lập mạng trên thiết bị iOS

iPhone của bạn sẽ bắt đầu reset cài đặt mạng về trạng thái mặc định ban đầu, và sau đó nó sẽ khởi động lại. Khi điện thoại bật lên, bạn có thể kết nối lại với mạng WiFi của mình.

 1. 2.

  Bật tắt máy bay vài lần là oke

 • Khi bạn đặt lại cài đặt mạng thành công, tất cả các cài đặt mạng sẽ bị xóa (WiFi đã lưu, cài đặt VPN).

 • Tên thiết bị được người dùng thay đổi trong Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu được đặt lại thành “iPhone”.

 • Các chứng nhận được tin cậy thủ công (ví dụ như cho trang web) được thay đổi thành không được tin cậy.

 • Chuyển vùng dữ liệu di động cũng có thể bị tắt.

 • Ngắt kết nối mạng mà bạn đang sử dụng, WiFi được tắt rồi được bật lại. Cài đặt WiFiHỏi để kết nối mạng vẫn được bật.

 • Cho phép đồng bộ hóa dữ liệu nền.

 • Xóa các giới hạn dữ liệu di động.

 • Ngắt kết nối tất cả các giao diện được kết nối.

 • Xóa các thiết bị được ghép nối.

 • Loại bỏ tất cả các hạn chế dữ liệu ứng dụng.

 • Đặt chế độ chọn mạng thành tự động.

 • Đặt loại mạng di động ưu tiên thành loại tốt nhất hiện có.

 • Tắt điểm phát sóng di động.