🐵Nekoray (pc)

Ứng dụng này vẫn đang được phát triển nếu không dùng được vui lòng sử dụng Netch thay thế.

Các phụ thuộc bắt buộc:

Visual Studio C++ 2015-2019.

Nếu bạn chưa cài đặt hoặc khi chạy chương trình gặp lỗi .dll thì hãy cài đặt VS C++.

Bấm vào đây để tải xuống trình cài đặt.

Nếu bạn không thể cài đặt Visual Studio C++, vui lòng sử dụng V2rayN để thay thế.

Version 3.23+

Tải xuống và cài đặt

Nekoray 3.23 click vào đây để tải về ứng dụng

Nó sẽ tải xuống ở định dạng .ZIP.

Tìm tệp nekoray-3.23.zip trong thư mục tải xuống của bạn. Giải nén nó (nhấp chuột phải > Extract all... ). Sau đó, mở thư mục đã giải nén.

Nhấp đúp chuột vào file "nekoray.exe" để cài đặt

Nếu có cửa sổ bật lên "Windows protected your pc", hãy nhấp vào "more info" > "run anyway".

Nếu bạn gặp thêm một lỗi xuất hiện tại thời điểm này, có thể bạn chưa cài đặt Visual Studio C++ 2015-2019.

Bấm vào đây để tải xuống trình cài đặt. Sau đó cài đặt Visual Studio C++ trên PC của bạn. Chương trình này là của Microsoft, nó an toàn.

Để tạo lối tắt đến màn hình của bạn để bạn không cần phải tìm tệp Nekoray mọi lúc, hãy nhấp chuột phải vào nekoray.exe chọn create shortcut

Lấy liên kết gói :

  1. Lên web vpn.sôs.vn

  2. Ấn nút đồng bộ máy chủ --> sao chép liên kết

  3. LIên kết sẽ được lưu vào bộ nhớ tạm của bạn

Dán liên kết vào ứng dụng :

1 . Mở ứng dụng nekoray (Bạn có thể tìm thấy ứng dụng này bằng cách nhấp đúp vào biểu tượng nekoray tở góc dưới bên phải màn hình của bạn (trừ khi nó đã mở)

  1. Đi tới Program > Add profile from clipboard

  2. Đảm bảo liên kết được thêm là API link (xem ghi chú ở trên)

Lưu ý là bạn phải có wifi mới add được link nha !

  1. Nếu không có gì xảy ra khi bạn nhấp vào Program > Add profile from clipboard . Quay lại trang tổng quan của bạn và nhấp vào nút "Sao chép liên kết" để sao chép lại liên kết3.

Ấn chuột phải vào server chọn start

Chọn chế độ "TUN" hoặc "Proxy"

Khi bật Tun lên bạn có thể chơi game

Proxy để lướt web

Cách cập nhật danh sách máy chủ

Đi tới Server > Current Group > Update subscription.

Hiện tại không có lỗi phổ biến tại thời điểm này. Nếu bạn gặp vấn đề, có thể ib page để chúng mình hỗ trợ thêm

Chúc bạn thành công :3

Last updated