🤕Một số lỗi thường gặp

Với lỗi read/write on closed pipe

Trước đó hãy bật máy bay trong vài phút rồi tắt

Khi không dùng được hãy check vas để kiểm tra nền

Cách check nền cho viettel

B1. Bấm *098# Và Gọi

B2. Trả lời 00 (Xem them)

B3. Trả Lời 2 (Tien ich)

B4. Trả Lời 3 (Kiem tra, huy goi)

B5. Trả Lời 2 (Tra cuu goi cuoc Mobile Internet)

✅ Kiểm Tra Kết Quả

VAS_GARENA ( Nền Liên Quân )

VAS_TIKTOK ( Nền Tiktok )

Nếu Không Có Thì Vui Lòng Đăng Kí Để Có Thể Sử Dụng Lại

Trường Hợp Bị Mất VAS Do Không Nạp Tiền Để Gia Hạn Vui Lòng Huỷ Gói Và Đăng Ký lại

Khi vẫn còn nền thử hết các điều trên hãy liên hệ chúng tôi tại page

Last updated